2020

Star Conference Milan,
May 27, 2020

pdf file - 2,90 MB

2019

Star Conference London, October, 2019

pdf file - 2,75 MB

Star Conference Milan, 2019

pdf file - 3,20 MB

Investor Day, Frankfurt
Preliminary Highlights

pdf file - 1,93 MB

2018

Star Conference London, 2018

pdf file - 2,51 MB

2017

Highlights 31 dicembre 2017

pdf file - 2,37 MB

Highlights October 9, 2017

pdf file - 2,91 MB

Highlights June 30, 2017

pdf file - 2,10 MB

2016

Highlights December 31, 2016

pdf file - 2,06 MB

Star Conference London, 2016
Half-Year Report At 30 June 2016

pdf file - 2,00 MB

2015

Highlights September 30, 2015

pdf file - 2,54 MB

Highlights June 30, 2015

pdf file - 2,42 MB

Highlights December 31, 2014

pdf file - 2,41 MB

2014

Highlights June 30, 2014

pdf file - 3 MB

Highlights December 31, 2013

pdf file - 2,29 MB

2013

Star Conference
London, October 2, 2013

pdf file - 2,91 MB

Highlights Decmber 31, 2012

pdf file - 2,5 MB

2012

Star Conference
London, October 3, 2012

pdf file - 1,86 MB

Star Conference
March 28, 2012

pdf file - 2,10 MB